Zápis do MŠ 2024/2025

 
24.dubna 2024  |   Mateřská škola  |   Mgr. Irena Hrabáková  |  

Zápis do MŠ – se uskutečnil 6.a 7. 5. 2024 od 14 do 17 hodin

Zápis do MŠ – se uskuteční 6.a 7. 5. 2024 od 14 do 17 hodin

-do MŠ jsou přijímány děti 3 leté a starší

Žádost o přijetí ( viz níže ke stažení) podají zákonní zástupci – dále však musí doložit tyto přílohy

Rodný list nebo kopii

Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře – viz Vyjádření lékaře( ke stažení níže).

Kromě doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

  • Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2023 pěti let.
  • Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání dle § 34b školského zákona. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte předá zákonný zástupce řediteli školy zároveň s žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, tedy do 31. května 2023.

Mohlo by vás zajímat

Mateřská škola
Vyhledávání
Stránky tříd
Základní škola
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
Družina
Mateřská škola
Krtečci
Sluníčka
Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram

Malá Hraštice 57,
262 03  Nový Knín
IČ: 75033607
318 581 621
722 300 310
skolahrastice@centrum.cz
zucmfbf
Kalendář akcí

Dnes je 27. května 2024
a svátek má Valdemar.